Αχ νάταν οι κάμποι γιέ μου...
θα...βρε θάλασσα...
Αχ και τα...βουνά... ποτάμια...

Αχ να πνίγονταν μορέ ν ο...
Τά...ο Τάταρης...
Αχ που φέ...ρνει τα φιρμάνια...

Α...αχ κι ένα φί...ρμάνι γιέ μου...
νέ...βρε νέγραφε...
Αχ το φό...βερό...χαμπέρι.


Αχ "να συκω...θείς μορέ ν
Α...Αλή....Αλή πασά...
O ί.... να πά...ς στο Τε...πελένι".


Τραγούδι : Λάλεζας Παναγιώτης, Φιλιππίδης Νίκος
Κλαρίνο : Φιλιππίδης Νίκος
Βιολί : Φιλιππίδης Φίλιππος
Λαούτο - Ακορντεον : Φιλιππίδης Κώστας