Η Αδελφότητα 'ΤΟ ΚΕΡΑΣΟΒΟ" στον ετήσιο χορό της 2013